took saw kem

ความรู้เปลาะเสาเข็มกับการตอกเสาเข็ม นี้ คนส่วนใหญ่สนใจมากด้วยเหตุว่ายังขาดความรู้ ความรู้ ที่ถูกต้อง ยู-ด้า ปั่นจั่น จึง

นำพงศาวดารความรู้นี้มาเสนอให้ลองเรียนดู ซึ่งหวัง

เป็นดั่งยิ่งว่า จะให้ค่ากับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย

เสาเข็มอัดแรงผดุงคอนกรีต เป็นเสาเข็มที่มีความแข็งแรง และเป็นที่นิยมวิธีมากในการใช้มา

เป็นเสาเข็มเพื่อเสริมความแกร่งให้กับสิ่งปลูกก่อสร้างอาทิ บ้าน ตึก และ

โครงก่อ ที่มีขนาดใหญ่
เสาเข็มที่ดีนั้น ข้างต้น เราจะรู้ได้อย่างไรตอกเสาเข็ม
เสาเข็มที่ดีนั้นต้องมีสภาพที่ดีขัดสนร่องรอยการร้าว แตก หักหรือเสีย ทางที่ดี

เราควรใช้เสาเข็มที่ได้รับการยืนยันมาตรฐานจากหน่วยงานหลักเกณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม ( ส ม อ. ) โดยมี เครื่องแสดงรับรองมาตร ฐานอุตสาหกรรม ( ม อ ก. ) และเห็น วัน / เดือน / ปี หน่วยงานผลิตว่าผลิตเมื่อไหร่ อายุของเสา

เข็มได้หรือยัง ถ้าเป็นไปได้เสาเข็มที่ใช้ควรจะแก่การผลิตประมาณ 30 วัน เนื่องจากหากเสาเข็มที่พึ่งผลิตออกมาใหม่นั้น คอนกรีต ที่ใช้ทำเสาเข็มยังบ่มตัวไม่เข้าที่

ความอดทนยังไม่ได้ ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการไม่ทำงานหรือแตกหักระหว่างขน หรือระหว่างการตอกเสาได้ บางกรณี หากมีความขาดไม่ได้ต้องนำเสาเข็มมาประสานต่อกัน เสาเข็มที่เรานำมาประสานต่อกันจะต้องมีขนาดของเขตหน้าตัดราวกับกัน ในการตอกคือ ต้องตอกเสาท่อนแรกลงไปใน ดินจนเฉียดฉิวมิดก่อนแล้วใช้ปั้นจั่นดึงเสาท่อนที่สองขึ้นมาจรดกับเสาท่อนแรกในแนวตรง แล้วทำ เชื่อมโยงเหล็กที่ขอบเสาตรงรอยต่อให้ติดกัน การเกี่ยวจะต้องเชื่อมทำนองดี เชื่อม โดยรอบให้เสาทั้ง 2

ท่อนต่อกันดั่งสนิทและเป็นแนวเส้นตรง จากนั้นจึงใช้ปั้นจั่นตอกลงไปต่อ
การตอกเสาเข็มให้ลึกถึงลำดับชั้นนั้น เราจะรู้ได้อย่างไร การจะดูบริหารตอกเสาเข็มได้ลึกถึงตำแหน่งแล้ว เราก็ต้องดูสั่ง

การตอกเสาเข็มในแต่ละจุดเสร็จสิ้นสุภาพได้ผล

ตามกฏเกณฑ์ที่เขียนไว้หรือไม่นั้น หามิได้ดู

แต่แค่ว่าเสาเข็มตอกจมมิดลงไปในดินอย่างเดียว แต่จะต้องดู ตัวเลขปางในการตอกเสาเข็ม ( blow count ) ว่าเสาเข็มแต่ละต้นใช้ โควตาโอกาสในการตอกเท่าไรจนเสาเข็ม

จะจม ถ้าจำนวนโอกาสในการตอกน้อยเกินไป คือรอบรู้ตอกลงไปได้ง่าย แสดงว่าความแน่นของดิน ที่จุดนั้นที่จะใช้ในการรับน้ำหนักยัง

ไม่เท่าพอ อาจจะต้องมีการต่อเสาเข็มและตอกเติมให้ลงไปอีกจนกระทั่งผลรวมโอกาสในการตอกจะ เป็น

ไปตามที่เขียนไว้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าตัวเลขครั้งในการตอกมากแค่พอแล้วแม้เสาเข็มที่ตอกนั้น จะยังจมไม่ มิดก็อาจแสดงว่าความแน่นของดินที่จุดนั้นที่จะใช้ในการรับ

น้ำหนักแค่เหมาะแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องจะตอกต่อลง

ไปอีก เนื่องจากการฝืนตอกต่อไปอาจเป็นเหตุให้เสาเข็มแตกหักหรือเสียได้ ส่วนปริมาณงวดในการตอกเสา

เข็ม แต่ละต้นควรจะเป็นเท่าไรนั้นวิศวกรจะเป็นผู้เขียนไว้ ดังนี้ยังต้องระลึกถึงชนิด ขนาด และอื่นๆ ของเสาเข็มเป็นสำคัญชนิดของเสาเข็ม (Types of Pile) แบ่งชนิดของเสาเข็มตามระบบ CP 2004 : 1972 ที่แบ่งตามการเขยื้อนของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม มี 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1. Very Large Displacement Pile เป็นชนิดของเสาเข็มที่เป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน

มากในระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม เสาเข็มชนิดนี้เป็นต้นว่า
1.1 เสาเข็มหล่อในที่ (Driven and Cast n Place) โดยการตอกแบบลงไปในดินก่อนเทคอนกรีต
– ความยาวเสาเข็มเดา 24-36 เมตร
– ความเชี่ยวชาญในการรับน้ำหนักมากสุดเดา 1,500 kn.
1.2 เสาเข็มตอก (Driven precast concrete or Prestressed concrete pile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อเสร็จ
– ความยาวเสาเข็มใกล้เคียง 27 เมตร
– ความเก่งในการรับน้ำหนักมากสุดราว 1,000 kn.
1.3 เสาเข็มไม้ (Timber Pile) ควรสมเพื่อสภาพดินที่

อยู่ใต้ลำดับชั้นน้ำใต้พิภพ
– ความยาวเสาเข็มราว 20 เมตรตอกเสาเข็ม
– ความทำเป็นในการรับน้ำหนักมากสุดกะ 600 kn.
2. Small Displacement Pile เป็นชนิดของเสาเข็มที่เป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนของ

ดินเพียงเล็กน้อยในระหว่างการติดตั้ง เสาเข็มชนิดนี้ตัวอย่างเช่น
2.1 Rolled Steel Section Pile รูปหน้าตัดของเสาเข็มเป็น H-beam หรือ l-beam หรือ Pipe Pile
– ความยาวเสาเข็มประมาณ 36 เมตร
– ความรอบรู้ในการรับน้ำหนักมากสุดราว 1,700 kn.
2.2 Screw Pile พอเหมาะเพราะว่างาน

โครงก่อริมฝั่ง เกี่ยวข้องมาจากเป็นเสาเข็มที่รับได้ทั้ง Tension และ Compression
– ความยาวเสาเข็มประมาณ 24 เมตร
– ความรอบรู้ในการรับน้ำหนักมากสุดราว 2,500 kn.
3. No Displacement Pile เป็นเสาเข็มชนิดที่ไม่เกิดการเขยิบตัวของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็มชนิด

นี้เช่น เสาเข็มเจาะ (Bored and Cast in Place Pile)
– เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) เหมาะสมกับสภาพดินที่ไม่มีน้ำ

ความลึกเดาชั้นทรายชั้นแรกหรือคาดคะเน 21-24 เมตร
– เสาเข็มเจาะระบบโชก (Wet Process) เหมาะเพราะด้วยงานก่อสร้างสรรค์ตึกขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่มีความเชี่ยวชาญในการรับน้ำหนักขนมาก
ตอกเสาเข็ม
เค้ามูลครอบคลุมของคำ

ถามที่เกิดกับเสาเข็ม
1. การดีไซน์ไม่ถูกต้อง
2. การขนย้าย
3. การตอกเสาเข็ม
4. การคุมคุณค่าการผลิตและอายุของเสาเข็มไม่ได้ตามที่ลิขิต
5. ปั้นจั่นตอกเสาเข็มเสียขณะตอกเสาเข็มยังไม่เสร็จ

รูปร่างของคำถามที่เกิดกับเสาเข็มตอก
– เสาเข็มที่จะนำมาใช้งานจะต้องมีคุณลักษณะและวิธีการดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานที่เขียนไว้ในแบบ

รูปตารางและคำมั่นจ้าง หรือ

ตามมาตรฐาน วสท. ดั่งไรก็ตามถึงถ้าหากผู้บังคับการงานจะปฏิบัติตามข้อขีด

เส้นดั่งเคร่งครัดแล้วมักจะมีคำ

ถามในการเข้าทำงานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น
ตอกเสาเข็ม
1. เสาเข็มแตกร้าว, หัวเสาเข็มแตกหรือหัวเสาเข็มบิ่น, เสาเข็มหัก
เสาเข็มแตกร้าว
1. มูลเหตุ คุณค่าคอนกรีตของเสาเข็ม
การป้องกันและแก้ไข ตรวจ

สอบคุณค่าและอายุของคอนกรีต
2. เค้ามูล ความเค้นตามแนวแกน (Tensile Stress) มากเกินไปเนื่องจากการตอกเข็มที่มีขนาดยาวผ่านชั้นดินอ่อนหรือกรณีตอกไปยังชั้นดินแข็งมาก ๆ หรือหิน
การคุ้มครองและแต่ง ลดระยะยกของตุ้มลง

เพิ่มเติมไม้เนื้ออ่อนเป็นวัสดุรองรับ (Cushion

Material) ระหว่างหมวกเหล็กกับเสาเข็มและบังคับการ Tensile Stress
3. เหตุผล ความเค้นตามแนวแกนรวมกับแรงตึง (Tensile Stress and Tension Stress) อันเกี่ยวเนื่องมาจากการขีดคั่นการขับไหว

ระหว่างปั้นจั่นกับเสาเข็มหรือช่องว่างระหว่างหมวกกับตัวเสาเข็มแน่นและคับมาก
การรักษาและแต่ง ปรับเสาเข็ม

ให้ทำได้เขยิบตัวได้ขณะทำตอกเสาเข็ม
หัวเสาเข็มแตกหรือบิ่น
1. เค้ามูล แรงอัด (Over Compressive Stress) จากแรงโขกของปั้นจั่นมูลเหตุกเกินไปหรือเครื่องไม้เครื่องมือรองหัวเสาเข็ม (Pile

Cushion) ไม่เพียงพอ
การรักษาและแก้ไข
– ตรวจสอบ
– การใช้น้ำหนัก, ขนาดของตุ้มและปั้นจั่นให้ควรสมกับน้ำหนักเสาเข็ม
– ควบคุมระยะยก (ใช้ตุ้มขนาดใหญ่ยกเตี้ย ๆ ดีกว่าตุ้มเล็กยกสูง)
– เพิ่มให้วัตถุรองหัวเสาเข็ม (Pile

Cushion) ให้หนาขึ้น
2. สาเหตุ แรงตัด (Bending Stress) อันเกี่ยวข้องมาจากพื้นที่หน้าตัดหัวเข็มไม่ตลอดมาหรือไม่ตั้งฉาก

แรงตุ๊ยจากปั้นจั่นจะไปยังจุดใดจุดเอ็ดของหัวเสาเข็มทำแทนจะทั่วทั้งพท.ของหัวเสาเข็ม
การพิทักษ์และเกลา จัดราบให้ตั้งฉากกับหน้าปั้นจั่นที่เขกลงมาที่หัวเสาเข็มดุจเต็มแบนเรียบ

ตรวจดูแนวดิ่งเสาเข็มและปั้นจั่น (Alignment) และจุดชนของลูกตุ้ม (Drop

Hammer)
3. ต้นเหตุ เหล็กยันรับแรงอัด (Prestressing Steel) ไม่ไปสุดที่ปลายเสาเข็มทำ

เอาเกิดแรงเค้น (Stress) มากเกินไปที่เขตหัวเสาเข็ม
การพิทักษ์และแก้ไขปัญหา สั่งงานการผลิต ตอกเสาเข็ม
4. มูลเหตุ มีเหล็กพยุงปลอกบิด (spiral reinforcement) ไม่พอ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพิ่มเหล็กเสริมปลอกเกลียว (spiral) ส่วนที่ยังขาดโดยแต่ส่วนหัวของเสาเข็ม
เสาเข็มหัก
ข้อสังเกต
– ค่า Blow Count ลดลงอย่างกระทันหันและดั่งมากในทันทีทันควัน และไม่สูงขึ้นอีก หรือสูงขึ้นช้ามากหรือเสาเข็มโคลงผิดปกติมาก
1. มูลเหตุ แรงอัด (Over Compressive Stress) จากแรงโขกของปั้นจั่นสาเหตุกเกินไป หรือเครื่องไม้เครื่องมือรองหัวเสาเข็ม (Pile Cushion)

ไม่พ่างพอ
การคุ้มกันและแก้ไขปัญหา บังคับ

การการตอก โดยการตรวจสอบระยะยกของลูกตุ้ม ตรวจสอบดิ่งของเสาเข็ม และค่า Blow Count ขณะตอก
2. สาเหตุ แรงอัด (Over Compressive Stress) จากการสั่นไหวของเสาเข็ม (Wave up/Wave down) ในการ

ตอกเสาเข็มขนาดยาวผ่านชั้นดินอ่อน
การป้องกันและแต่ง
– คุมการตอกเสาเข็มในเข็มท่อนแรกที่ผ่านชั้นดินอ่อนให้สั่ง

งานระยะตอก (ยกตุ้มเตี้ย ๆ)
– ตรวจวัดแรงเค้นตามแนวแกน (Tensile Stress)ตอกเสาเข็ม
3. สาเหตุ รอยเชื่อมโยง รอยต่อขณะทำตอก
การรักษาและแก้ไขปัญหา

สังคายนาคุณค่าของการต่อเชื่อมตามมาตรฐาน AWS (American Welding Society)
4. ต้นเหตุ เสาเข็มหักที่ปลาย เกี่ยวพันมาจากการตอก เสาเข็ม

ไปยังชั้นดินแข็งมาก ๆ หรือชั้นหิน
การคุ้มครองและแก้ไขปัญหา ใส่ครอบปลายเข็ม (pile Shoe)

หรือปลายเสาเข็ม (Pile Tip) หรือเติมเหล็กจุนตามปลายเสาเข็ม

2. เสาเข็มโยก
เค้ามูล
1. แรงดันด้านข้างของดินอ่อนจากการขุดสำหรับเปิดหน้าดิน
2. รอยเกี่ยวต่อระหว่างเข็ม 2 ท่อนเปิดออก
3. ตอกเสาเข็มบนดินถมละแวกลาดดินถม (Embankment) ที่เพิ่งจะถม เช่น

งานสะพาน ทำเอาเกิดการบีบอัดของดินในภายหลัง (Lateral Squeeze) เป็นเหตุ

ให้เข็มเอียงตอกเสาเข็ม
การรักษาและแก้ไข
1. รอบคอบในการก่อก่อสร้างที่มี

น้ำหนักบรรจุสมทบบนผิวดิน (Surcharge) ที่มีผลต่อเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว
2. ตรวจสอบใส่ความสมบูรณ์แบบของเสา

เข็ม (Pile Integrity) เพื่อหาสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
3. รอดินถมให้เกิดการทรุดตัวหยุดนิ่ง (Settlement) จนถึง 90%

ของการยุบตัว (Consolidation) ก่อนการตอกเสาเข็ม

3. เสาเข็มหนีศูนย์
วสท.กล่าวถึงในภาควิชานายช่างรมโครงสร้างหมวด 1 -เสาเข็ม โดยกำหนดทั้งนี้
– ให้เสาเข็มตอกผุดจากตำแหน่งที่จดไม่เกิน 5 ซม.
– ระยะมากยอดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากสันดิ่งจากหัวเสาเข็มต้องไม่เกิน 0.1 % ของความยาวของเสาเข็ม
ต้นเหตุ
1. เกี่ยวจาก Pile Alignment กับแนวของปั้นจั่นขณะทำการตอกไม่ตรง

กันตอกเสาเข็ม
2. ความผิดพลาดเกี่ยวจาก Survey จาก Grid line
3. แรงดันดินด้านข้างของดินเกี่ยวเนื่องจากมีการเขยื้อนตัวของ

เสาเข็มที่ตอก
4. แรงดันดินข้างซึ่งรับดินจากดินถมช่วงเปิดหน้าดิน
ผลกระทบกระเทียบ
1. เกิดโมเมนต์ที่พื้นฐาน
2. เสาเข็มรับน้ำหนักเติมมากขึ้นจนเกินน้ำหนักเสถียร
การปกป้องและแต่ง
1. บังคับการคุณลักษณะการตอกเสาเข็ม
2. หาจุดเชิงอรรถ (Reference) หมุดหลักที่ถูกต้อง
3. จัดทำผังทางเดินปั้นจั่นและดูแลการเปลี่ยนที่ของดินไป

ในทิศทางเดียวกัน
4. หลีกหนี Surcharge เขตที่ตอกเข็ม
4. เสาเข็มไม่ได้ Blow Count
ข้อสังเกต
– อาจพบได้ในพื้นที่ที่ชั้นดินมีรูปพรรณ

สัณฐานผันแปรมากตอกเสาเข็ม
ต้นเหตุ
1. ขึ้นอยู่กับวิธานขีดเส้น (Criteria) ที่ต่างกันส่วน

ใหญ่แหล่งที่มาจาก Dynamic Formula จากปั้นจั่นและวัสดุในการตอก เป็นเหตุให้ได้ค่าการคุ้มกัน (Over Conservative)

เช่น การใช้ Hiley Formula
2. ความผิดปกติของชั้นดินที่พ้นไป Soil Boring
3. เสาเข็มหัก
การป้องกันและเกลา
1. ใช้สมการในการพินิจพิจารณาการสั่นไหวของเสาเข็ม (Wave Equation Analysis of Pile)

ในการวิเคราะห์หาส่วนแบ่งโดยอาจเทียบเคียงวัดกับสูตร Dynamic Formula

หลาย ๆ สูตรตอกเสาเข็ม
2. เจาะสำรวจหาดินมณฑลนั้น
3. ทดลองโดยการกล่าวหาดีพร้อมเสาเข็ม
5. เสาเข็มไม่ได้ Tip
ต้นเหตุ
1. ปราศจากข้อมูลการค้น

หาโครงสร้างสรรค์ดิน (Structure Subsurface Investigation) ตอกเสาเข็ม
2. ความผิดพลาดจากนายช่างผู้ดีไซน์ คุมงานที่ใช้ลำดับขั้นชั้นทรายจากค่า Soil

Boring เป็นหลักเกณฑ์ในการหาลำดับชั้นปลายเสาเข็ม (Tip

Elevation) เข็มจะเสียหายเกี่ยวข้องจากเพียรพยายามเข่นเสา

เข็มให้ลงไปถึง Tip ที่ต้องการทำให้เกิด Overstress
การป้องกันและแก้ปัญหา
1. เจาะสำรวจดินทำ Soil Boring
2. ออกแบบใหม่หรือวิเคราะห์โดยการใช้ค่า Blow Count ทำ หาก Blow Count ได้ก่อนถึง Tip ที่ต้องการให้หยุดแล้วใช้

การตรวจสอบโดย Static หรือ Dynamic Load Test
6. เสาเข็มสั้นหรือยาวเกินไป
1. เหตุ
1. ขัดสน Soil Boring
2. เสาเข็มยังไม่ได้ Blow Countตอกเสาเข็ม
การพิทักษ์และแก้ปัญหา
1. เจาะตรวจดินทำ Soil Boring
2. ให้ต่อความยาวของเสาเข็มและหาน้ำหนักประทุกของเสาเข็มโดยใช้ Dynamic Load Test
ผลการเจาะสำรวจชั้นดิน – ชั้นดินที่ลำดับชั้นความลึก 13.50

ม. ทัดเทียมกับ 47 Blows (Hard>32 Blows : over 40 T/m 2)
2. มูลเหตุ
1. Over Compressive Stress จากการใช้ Dynamic Formula ในการคำนวณหา

น้ำหนักใส่เสาเข็ม
การพิทักษ์และแก้ไข
1. หากขัดแย้งกับ Soil Boring ให้ใช้การทดสอบโดย Static หรือ Dynamic Load Testสร้างสรรค์บ้านไม่ตอกเสาเข็มได้หรือไม่

Post : 20/09/2013

ก่อบ้านไม่ตอกเสาเข็มได้หรือไม่
ตอกเสาเข็ม

มีน้องที่รู้จักและสนินสนมเขี้ยวเล็บจะซื้อบ้านโครงการบ้านแบ่งสรรที่ธานีจังหวัดเชียงใหม่ บ้านในโครงการนี้ไม่ได้ตอกเสาเข็มก่อน

การทำฐานราก เขาจึงสงสัยว่าสร้างบ้านโดยไม่ต้องตอกเสาได้หรือไม่

คำตอบคือ “ได้ครับ” ถ้าสภาพพื้นดินแถวที่จะก่อสร้างบ้าน

เป็นชั้นดินแข็งมาก (ชาวบ้านอาจอื้นว่าดินดาน)หรืออาจมีชั้นหินแข็งอยู่ใต้ผิวดินลงไป ซึ่งสภาพดินดังอื้นส่วนมากเป็นที่ภาคทิศอุดร ภาคดวง

ตะวันออกย้วยเหนือภาคพระอาทิตย์ตก รวมถึงภาคใต้ เกี่ยวพันจากภูมิประเทศมีภูหรือเป็นที่ราบสูงจากการยกตัวของผืนดิน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ละเว้นภาคกลางและภาคดวงตะวันออกบางเขตที่สภาพชั้นดินเป็นดินขี้

ตะกอนปากอ่าวพอกเป็นชั้นๆ และบ้านของน้องที่ไปซื้อก็อยู่ที่บุรีเชียงใหม่ใกล้ภูเขา จึงคาดว่าคงมีชั้นดินแข็งตอกเสาเข็ม
แต่ไม่ได้หมายความว่าโครงประดิษฐ์ทุกพรรณที่มีชั้นดินแข็งไม่

ต้องตอกเสาเข็มนะครับ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบชั้นดินที่จะก่อประดิษฐ์ว่าเป็นดุจไร วิศวกรจึงจะดี

ไซน์พื้นฐานได้ว่าต้องมีเสาเข็มหรือไม่ต้องมีเสาเข็ม ผมขอขยายความเหตุการรับน้ำหนักของเสาเข็มให้ถึงบางอ้อเพิ่มให้ครับ
การรับน้ำหนักของเสาเข็มมีสองรูปพรรณสัณฐาน คือ
1.การรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานที่ผิวจังหวะของเสาเข็มกับดิน
2.การรับน้ำหนักด้วยแรงกดลงถ่ายลงในชั้นดินแข็งหรือชั้นหิน
ตัวดั่งของบ้านทั่วถึงในเขตกทม.

นายช่างจะบวกลบคูณหารดีไซน์ให้เสาเข็มรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทาน ซึ่งความยาวเสา

เข็มจะราว 12-21 เมตรเป็นส่วนมาก งดตึกขนาดใหญ่จะต้องดีไซน์ให้รับน้ำหนักด้วยแรงกดที่ชั้นดินแข็งที่ความลึกอาจถึงคาดคะเน 50

เมตรตอกเสาเข็ม
กรณีที่ไม่ใช้เสาเข็มก็จะเสร็จดีไซน์ให้ถ่ายน้ำหนักลงบนชั้นดินแข็ง ซึ่งนาย

ช่างต้องทราบว่าชั้นดินแข็งอาณาเขตดังกล่าวรับน้ำหนัก

ได้เท่าใด ถือเอาว่ารับน้ำหนักได้ 10 ตันปักชำราง

เมตร และน้ำหนักที่คิดเลขได้ลงที่จุดนั้นเสมอกัน 20 ตัน ก็ต้องดี

ไซน์ฐานราก (เรียกว่าพื้นฐานแผ่) ให้ภูมิประเทศจังหวะดินเท่า

กัน 2 เรือนจำเมตร ซึ่งจะรับน้ำหนักได้ 2×10 = 20 ตัน ตามการออกแบบ
ขอยกตัวอย่างเพราะความถึงบางอ้อเติมเติมส่วนการกระจายน้ำหนักแบบแผ่กระนี้ครับ ถ้าท่านเคยเห็นรถยกที่ร้องเรียกว่ารถเครน (Mobile Crane) เวลาที่จะยกของจะต้องกาง

ขาเหล็กยื่นออกมาข้างตัวรถสำหรับถ่ายน้ำหนักตัวรถและของที่จะยกให้ลงบนขาเหล็กที่ยื่นออกมา

เพราะรถเครน 25 ตันจะมีน้ำหนักรถใกล้เคียง 25 ตัน

เชี่ยวชาญยกของได้ราว 20 ตัน ซึ่งล้อรถไม่ทำได้รับน้ำหนักรวมถึง 45 ตัน จึงต้องใช้ขาเหล็กเป็นจุดถ่ายน้ำหนักแทน แต่จะเห็นว่าต้องนำแผ่นเหล็กมาวางรองที่พื้น

ก่อนที่ขาเหล็กจะกดลง สำหรับเสร็จเติมให้พท.ผิวลูบให้มากขึ้น และการกระจาย

น้ำหนักกด
ตัววิธีของการกระจายน้ำหนักโดยการเพิ่มพื้นที่ผิวประที่เห็นได้ชัด แต่คนส่วนมากไม่เข้าใจหรือไม่ได้

ทันฉุกใจ ก็คือการแสดงมายากลด้วยการนอนบนเตียงนอนตะปู ซึ่งหลักการก็คือการกระจายน้ำหนักกดลงบนตะปูส่วนแบ่งมาก ลองคิดดูว่า

ถ้ามีตะปูไม่กี่ตัวจะศักยหรือไม่…แค่คิดก็สยองแล้วครับตอกเสาเข็ม
นอกนั้นก็มีเรื่องราวการวางถังเก็บน้ำที่ผมแนะนำไปว่าถ้าบ้านมีเขตพอให้วางบนดินจะดีกว่า เนื่องจากหากฝังถัง

ไว้ใต้พิภพตราบใดใช้ไประยะเวลาโดด 2ก็อาจะมีการทรุดตัวของ

ถัง ทำให้ระบบท่อที่ต่ออาจขาดได้ และซ่อมได้ยากกบริหารวางบนดิน หรือถ้าถังน้ำใต้

ดินเกิดแตกร้าวรั่วซึมน้ำภายนอกอาจซึมเข้าถังเก็บได้ และกลายเป็นปัญหาได้เช่นกันดอะไพล์ปั้นจั่น

บริการรับตอกเสาเข็ม ด้วยปั้นจั่นตีนจะขาบ หมู เร็ว (โดยทีมงานผู้มีความชำนาญ) สื่อ

สารถาม: คุณความสามารถ 081-258-2626
ตอกเสาเข็ม
เดอะไพล์ปั้นจั่น เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเสาเข็ม

เป็นทำนองดีด้วยความช่ำชองกว่า20

ปีพร้อมด้วย ด้วยทีมงานมืออาชีพคุณจึงแน่ใจได้ว่างานรากฐานของคุณจะเเข็งเเรง เเละมั่นคงทำนองไม่เปลี่ยนแปลง

บริการรับตอกเสาเข็มทุกชนิด อาทิ เสาเข็มรูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 15, 18, 22, 30, 35 ด้วยรถปั้นจั่นตีนตะขาบ ที่เชี่ยวชาญเข้าทำงานได้ทุกพื้นสภาพผิว แม้ตราบเท่าที่หน้าฝน รวดเร็วไม่ต้อง

เสียเวลาสร้าง เรียบร้อยตอกในครึ่งครู่ จนถึงเครื่องกลไกเข้าถึงหน้างาน
ด้วยความจัดเจนในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, แผ่นพื้นเสร็จรูป, เพราะงานก่อสร้าง
ที่งกวัตถุที่มีคุณภาพ

หลักเกณฑ์ เพื่อความแน่น แข็งแรงในตัวงาน
มีปั้นจั่นตีนธงตะขาบและบริการตอกเสาเข็มความแตกต่างระหว่างเสาเข็มเจาะเสาเข็มตอก
ตอกเสาเข็ม
แบ่งเป็นประเภทกระบวนการหลักได้กระนี้
– เสาเข็มเจาะ ขั้นตอนหลักจะเน้นเสาเข็มหล่อในสถานที่ก่อก่อ คือต้องเตรียมวัตถุ หิน ปูน ทราย และเหล็กยันไป

สถานที่ก่อประดิษฐ์ พร้อมด้วยทั้งเครื่องขุดเจาะขาหยั่ง 3 ขา โดยตลอดจะมีขนาดเส้นผ่าหายกลางตั้งแต่ 35 ,40 ,50 ,60 ,80 ,100 ซ.ม. เพราะบ้านพักสึงทั่วถึง จะใช้ขนาดเส้นผ่านสูญสิ้นกลาง

35 ซ.ม. เจาะไปถึงชั้นทราย แล้วแต่สภาพพื้นที่ น้ำหนักเสถียรได้กะ 35 ตัน

– เสาเข็มตอก วิธีการผลิตหล่อจบมาจากโรงงาน

โดยผลิตเป็นคอนกรีตอัดแรงแล้วนำมาสู่สถานที่ก่อก่อสร้าง การตอกจะใช้ปั้นจั่นในการตอก

เสาเข็ม ถือเป็นส่วนยิ่งใหญ่ส่วนเพียงผู้เดียวของบ้าน ตึก

เนื่องมาจากทำภาระหน้าที่รับน้ำนักทั้งมวลของบ้าน ถ่ายลงไปสู่พื้นดินดิน ตอกเสาเข็ม

ทั้งหมดไปเขาตอกเสาเข็มสำหรับประดิษฐ์บ้านกันลึกซักกี่เมตร?
– ตอบว่า มีตั้งแต่ไม่ใช้เสาเข็มเมื่อขนาดยาวสุดที่เคยใช้กัน 29 เมตร หรือยาวกว่าเล็กน้อย (ที่ยาวขนาด

นั้นด้วยเหตุว่า สภาพชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักใน

ทางวิศวกรรม ที่เรียกว่าชั้นทรายนั้นอยู่ลึกมากๆ

เช่นละแวกบางนา ตอกเสาเข็ม

ส่วนพื้นฐานแบบขัดสนเสาเข็มหรือฐานรากตื้นหรือรากฐานแผ่(Spread footing)นั้น ทำได้ใช้ได้ในแต่บาง

ที่เช่นเขตเชิงเขาที่เป็นชั้นหิน หรือ ตำแหน่งที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจ

. ชั้นผิวดินมีสภาพที่เก่งรับ

น้ำหนักของบ้านได้ ซึ่งมาตรฐานในการดูมีหลายข้อตกลง หลายองค์สร้าง เช่น น้ำนักของตัวบ้าน หรือ

ขนาดของพื้นฐาน หรือ ขนาดของโครงสร้างรองรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิศวกรจะพิพากษาใจ

ถ้าอยากทราบว่าจะใช้เสาเข็มลึกเท่าใด ตอกเสาเข็ม
-ตอบว่า ลึกพอกับ เกรดที่ปลายเสาเข็มจะโดนตอกลง

ไปถึงชั้นทราย ของบริเวณที่เราจะรังสรรค์บ้าน บางครั้งบางคราว่ชั้นทรายอยู่ลึก บางคราว่ชั้นทรายอยู่ตึ้น แต่

ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ละดับความลึกยิ่งกว่า 5 เมตรลงไป

แล้วจะรู้ได้แบบไรว่าชั้นทรายที่เท่าใด สำหรับจะคัดเลือกความยาวของเสาเข็มได้
-ตอบว่า วิธีที่ชัวร์ที่สุดและเป็นที่อ่อนข้อ คือ เจาะตรวจหาชั้นดินขึ้นมาดูกันเลย ชัวร์ยอด แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง(หลักหมื่นต้นๆ)

วิธีอื่นคือ
-ถามหน่วยงานราชการ ถามข้างบ้าน (ต้องดูด้วยว่าบ้านที่ถามมีการทรุดตัวหรือไม่)
-หาประกาศที่เคยสำรวจมาแล้ว มาราวการ (ย้ำว่าได้แค่คาดคะเนการ เนื่องจากชั้น

ดินมีความแปรกลับได้ แม้ระยะต่างกันนิดเพียงอย่างเดียว

แต่นายช่างที่มีความชำนาญเก่งคาดการณ์ได้) ตอกเสาเข็ม
-ตอกเสาเข็มสุ่ม(ตอกจวบจนจะตอกไม่ลง หรือ ตอกจน

กระทั่งขั้นนับตอก(Blow count)และตอกนับ10หนท้าย(Last ten blow)

เพื่อให้นำค่าที่ได้ไปคำนวน
-เดา (แบบมีหลักการ) อันนี้ไมได้ประชด แต่เคยมีคน

ทำจริงๆ

เว้นแต่ว่าความยาวของเสาเข็มแล้ว ยังมีเหตุการณ์ของขนาด

รูปหน้าตัดเขาเสาเข็มเขามาสัมพันธน์ด้วย ขนาดหน้าตัวของเสาเข็มมีหลายแบบมาก
แต่ที่นิยมเหตุด้วยการสร้างสรรค์บ้านมี หน้าตัดรูปสี่เหลี่มจตุรัส

และหน้าตัวรูปตัวไอ
รูปหน้าตัวเสาเข็ม เสาเข็ม

ในสภาพของดินที่ไม่สามรถแบกรับน้ำหนักได้มากๆ เช่นสภาพเกษตรในเขตกทม. และ บริเวณรอบๆ จำต้องต้องใช้เสาเข็มมาช่วยในการรับน้ำหนักตัวบ้าน
ตอกเสาเข็ม
เสาเข็มตอก บางทีก็อื้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ทำภารกิจในการรับน้ำ หนักของตัวบ้าน ท่านทราบไหมครับว่า เสาเข็มที่ ได้

รับมาตรฐานอุตสาหกรรม กับไม่ได้รับกฏเกณฑ์อุตสาหกรรม ราคาต่างกันหลาย

บาท วิธีขนาด ไอ 26 ราคาต่างกันเดา 700-800 บาทเทียว

2ครับ
การตรวจสอบงานตอกเสาเข็มตอกเสาเข็ม
บัญชีตรวจสอบ
ผลประโยชน์ที่ได้
การตรวจสอบก่อนการตอกเข็ม
ตรวจสอบว่าเสาเข็มนั้น มี ม.อ.ก. หรือไม่ โดยให้ผู้รับจ้าง นำสิ่งพิมพ์ยืนยัน ตรา ม.อ.ก. มาแสดง
เหตุด้วยให้มั่นใจได้ว่า ท่านได้เสาเข็มที่

มีคุณค่าดั่งที่จริง
ตรวจสอบทะเบียนบวกลบคูณหารของเข็มตอก
เสร็จนายช่างเซ็นต์ประกันเข็ม
เพื่อให้ปกป้องตัว

ปัญหาบ้านทรุดตัวแบบผิดธรรมดา
ตรวจสอบข้อจำกัดการตอกเข็ม หมายไว้ด้วยความยาว หรือ

Blow Countตอกเสาเข็ม
เพราะด้วยคุ้มกันข้อสงสัยบ้านทรุดตัวแบบผิดปกติธรรมดา
ตรวจสอบแผนการทำงานจัดหลั่นขั้นตอนการ

ตอกเข็ม และทางเดินปั้นจั่น
เพราะด้วยคุ้มกันข้อสงสัย หรือ ผลกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้น
กับสิ่งปลูกก่อสร้างที่อยู่ข้างใกล้ชิด
ตรวจสอบ ขนาด พื้นที่หน้าตัด อายุของเข็ม และ คุณภาพของเสาเข็ม ถูก

ต้องหรือไม่ (ตรวจทุกต้น)
เพื่อให้คุ้มครองปริศนาบ้านทรุดตัวแบบผิดปรกติ
ตรวจสอบ หัวเข็มได้ฉากกับแนวแกนหรือไม่เอียงเกินข้อเขียนไว้หรือไม่
เพื่อให้ให้เข็มตอกมีสภาพสมบรูณ์พร้อมกันที่จะใช้งาน
ตรวจสอบเสาเข็ม มีตรา ม.อ.ก. หรือไม่
เพื่อให้ให้ได้เข็มตอกที่มีคุณลักษณะดั่งตามที่เป็นจริง
ตรวจสอบ หัวเข็มตามแบบมี Dowel หรือไม่ตอกเสาเข็ม
เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ตามที่แบบก่อประดิษฐ์ระบุไว้
ตรวจสอบ ความเรียบร้อย – ปั้นจั่น และ การกองเข็ม
สำหรับให้งานได้กฏเกณฑ์ตามที่ลิขิต
ซักซ้อมความทราบกับคนรับเหมา ก่อนดำเนินการดำเนินการ
เพื่อเน้นย้ำให้คนรับเหมาตระหนักถึงคุณค่างาน ก่อนจัดการเข้าทำงานในจุดนั้นๆ
รายภารกิจสร้างสรรค์บ้าน
สำหรับกำไรของคนคิดบ้านเอง กรรมสิทธิ์บ้านควรให้ช่าง หรือ คอนเซ้าท์ ทำ

รายการงานก่อก่อบ้าน ทั้งส่วนที่เป็นภาพ และ

ลายลักษณ์ตัวหนังสือ มาให้ท่านดูทางอินเทอร์เน็ท ในเว็บไซท์แห่งนี้ตอกเสาเข็ม
ดูตัวอย่างรายภารกิจสร้างบ้าน
ผู้ครอบครองบ้านจะได้ทราบความคืบหน้าในการสร้าง

สรรค์บ้านของตน โดยแต่ทำนองยิ่งที่เจ้าของบ้านไม่ทำเป็นไปดูงานสร้างบ้านได้ทุกวัน ด้วยการตรวจสอบรายการทำงานตรวจงาน ได้จาก

เว็บไซท์ของเราบันทึกการก่อสร้างบ้าน
เพื่อให้กำไรของความเป็น

เจ้าของบ้านเอง ต้นตำรับบ้านควรทำคัดลอกการก่อสร้างบ้าน โดยใช้ภาพถ่ายจากรายกิจการงานประดิษฐ์บ้าน
ดูตัวทำนองหมายไว้การสร้างบ้าน

คนคิดบ้านใช้จดการก่อบ้าน เป็นตัวกระตุ้นเร้าให้ ผู้รับจ้างเข้าทำงานให้ดี เนื่องจากจดนี้ สามัญชนทั่วไปที่

เข้ามาในเว็บไซท์แห่งนี้ รอบรู้เข้าชมได้โดยล้วนๆวิธียิ่ง ผู้ชมนั้นอาจจะกำลังหาผู้รับเหมาอยู่ก็ได้ หากเจ้า

ของบ้านประพันธ์บันทึก เกี่ยวโยงกับคนรับเหมาในทางที่ดี

ทางที่ผู้รับเหมารายนั้นจะได้งานก็มีมากขึ้นในทางตรงข้าม หากเขียน

ไว้ประพันธ์ถึงผู้รับเหมา ในทางที่ไม่ดี ด้วยเหตุว่าทำงานให้กับกรรมสิทธิ์บ้านไม่ดี ช่องในการที่จะได้งานใหม่ ก็จะยากขึ้นการ

ตรวจสอบขณะกระทำการตอกเข็ม (ตรวจทุกต้น เข้ากลุ่มงานทุกวัน)ตรวจ

สอบดั่งใกล้ชิด ขณะนำเสาเข็มจ่อตรงหมุดที่จะตอกเพราะด้วยให้มั่นใจว่า เสาเข็มต้นนั้น ตอกตามจุดที่จด และ เพื่อ

ให้ปกป้องเสาเข็มหนีแกนกลางตรวจสอบ แนวดิ่งของเสาทั้ง 2 ด้าน ด้วยขาทรายสำหรับให้มาด

มั่นว่า จะปราศจากการ เฉหายตรวจสอบขณะการตอกเข็มดู

การทรุดตัวขอองเสาเข็มในขณะที่ตอกว่า ทรุดตัวผิดสามัญหรือไม่ตรวจสอบการต่อเข็ม ในกรณีที่เข็มต่อ

ด้วยการเกี่ยวโยงเพื่อให้คุ้ม

ครองรอยต่อหลุดในขณะที่ตอกเสาเข็มท่อนที่ 2ตรวจสอบ ความลึกของเข็มที่จมเหตุด้วยให้งานได้หลักเกณฑ์ตามที่ลิขิตตรวจสอบ Blow Countเพื่อให้ให้งานได้กฏเกณฑ์ตามที่กำหนด ตรวจสอบการลากเสาเข็มมายังจุดที่ตอกเพื่อให้รักษาเสาเข็ม แคร๊ก และ ดูว่าเปรียบเปรยกับหมุดที่วาง

ไว้เพราะการตอกเข็มหรือไม่รายงานการสร้างบ้านสำหรับประโยชน์ของคนคิดบ้านเอง ความเป็น

เจ้าของบ้านควรให้ช่าง หรือ คอนเซ้าท์ ทำรายการงานก่อสร้างสรรค์บ้าน ทั้งส่วนที่เป็นภาพ และลายลักษณ์อักษร มาให้

ท่านดูทางอินเทอร์เน็ท ในเว็บไซท์แห่งนี้ดูตัวแบบรายงานการประดิษฐ์บ้าน กรรมสิทธิ์บ้านจะได้

ทราบความคืบหน้าในการก่อบ้านของตัวเอง โดยเฉพาะแบบยิ่งที่ความเป็นเจ้าของบ้านไม่เก่งไปดูงานก่อบ้านได้ทุกวัน ด้วยการตรวจสอบรายกิจการงานตรวจงาน ได้จากเว็บไซท์ของเราบันทึกการก่อสร้างบ้านสำหรับประโยชน์ของกรรมสิทธิ์บ้านเอง คนคิดบ้านควรทำกำหนดการสร้างบ้าน

โดยใช้รูปจากรายกิจการงานสร้าง

สรรค์บ้านดูตัวดั่งเขียนไว้การประดิษฐ์บ้าน ต้นตำรับบ้านใช้หมายไว้การประดิษฐ์บ้าน เป็นตัวกระตุ้นเร้าให้ คน

รับจ้างดำเนินกิจการให้ดี ด้วยเหตุ

ว่าหมายไว้นี้ ปุถุชนทั่วถึงที่

เข้ามาในเว็บไซท์แห่งนี้ รอบรู้เข้าชมได้

โดยอย่างเดียวดุจยิ่ง ผู้ชมนั้นอาจจะพลังหาผู้รับเหมาอยู่ตกลง หากความเป็นเจ้าของบ้านเขียนหนังสือกำหนด เกี่ยวกับผู้รับเหมาในทางที่ดี โอกาสที่ผู้รับเหมารายนั้นจะได้งานก็มีมากขึ้น
ในทางตรงข้าม หากจดจดถึงผู้รับเหมา ใน

ทางที่ไม่ดี เพราะปฏิบัติ

การให้กับต้นตำรับบ้านไม่ดี โอกาสในการที่จะได้

งานใหม่ ก็จะยากขึ้นการตรวจสอบหลังการตอกเข็มตรวจสอบความถูกต้องของ ปริมาณต้นที่ตอก

และ ขนาดเสาเข็มที่ตอกไว้ตอกเสาเข็ม
เพราะตรวจสอบความถูกต้อง โดยอย่างเดียวบ้านที่ใช้ เสาเข็มหลาย

ขนาด ซึ่งอาจมีการตอกผิดหลุมได้รายหน้าที่ประดิษฐ์บ้าน
เพื่อให้ค่าของกรรมสิทธิ์บ้านเอง ความเป็นเจ้าของบ้านควรให้ช่าง หรือ คอนเซ้าท์ ทำ

รายการงานก่อก่อบ้าน ทั้งส่วนที่เป็นภาพ และ

ลายลักษณ์ตัวอักษร มาให้ท่านดูทางอินเทอร์เน็ท ในเว็บไซท์แห่งนี้ดูตัวดุจรายการงานรังสรรค์บ้าน

เจ้าของบ้านจะได้ทราบความคืบหน้าในการประดิษฐ์บ้านของตัว โดยอย่างเดียวดั่งยิ่งที่ผู้

ครอบครองบ้านไม่เชี่ยวชาญไปดูงานประดิษฐ์บ้านได้ทุกวัน ด้วยการตรวจสอบรายหน้าที่ตรวจงาน ได้จาก

เว็บไซท์ของเราตอกเสาเข็ม

กำหนดการประดิษฐ์บ้าน

เหตุด้วยกำไรของผู้ครอบครองบ้านเอง กรรมสิทธิ์บ้านควรทำจดการประดิษฐ์บ้าน โดยใช้รูปถ่ายจากรายการงานสร้างสรรค์บ้าน

ดูตัวดั่งบันทึกการก่อสร้างบ้าน

ผู้ครอบครองบ้านใช้บันทึกการสร้างสรรค์บ้าน เป็นตัวปลุกใจให้ ผู้รับจ้างปฏิบัติการให้ดี เพราะเขียนไว้นี้ มนุษย์ทั่วถึงที่

เข้ามาในเว็บไซท์แห่งนี้ ทำเป็นเข้าชมได้
ตอกเสาเข็ม
โดยอย่างเดียวแบบยิ่ง ผู้ชมนั้นอาจจะกำลังหาคนรับเหมาอยู่ก็ได้ หากผู้ครอบครองบ้านจดบันทึก เกี่ยวพันกับผู้รับเหมาในทางที่ดี งวดที่ผู้รับเหมารายนั้นจะได้งานก็มีมากขึ้น

ในทางตรงข้าม หากบันทึกเรขาถึงผู้รับเหมา ใน

ทางที่ไม่ดี เนื่องมาจากดำเนินกิจการให้กับเจ้าของบ้านไม่ดี โอกาสในการที่จะได้

งานใหม่ ก็จะยากขึ้นตอกเสาเข็ม